1. مجید مربایان , محمد موسوی بایگی , حسین آروئی , هادی جباری نوقابی , بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 2. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
 3. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا , همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 4. سمیه صادقی فرد , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 5. Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad , بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک , Third national congress of plant physiology , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 6. Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad , بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ , Third national congress of plant physiology , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 7. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) , همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
 8. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 9. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) , همایش سراسری گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 10. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری , بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین , توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
 11. حسین آروئی , مرتضی علیرضایی , نوید وحدتی مشهدیان , مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز , همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
 12. سمیه امینی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Yashiharo Fujii , بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 13. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 14. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 15. رضا گیمدیل , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , بررسی اثر اندازه سوخ و نوع توده موسیر بر اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 16. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , مهناز کیانی فریز , یحیی سلاح ورزی , نوید وحدتی مشهدیان , تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 17. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زادفری , بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 18. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 19. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 20. حسن بیات , حسین آروئی , حسین مردانی کرانی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 21. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , سلمان شوشتریان , بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 22. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضا زاده , تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 23. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 24. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis , ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 25. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , منصوره خدا شناس , کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro , ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 26. بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 27. علی برادران راد , حسین آروئی , علی تهرانی فر , بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
 28. بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
 29. طیبه نازدار , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 30. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی , پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۲
 31. حسین آروئی , كاربردهاي درماني و تركيبات شيميايي قارچ , دومين گردهمائي برنامه ريزي و ساماندهي توليد و عرضه قارچهاي خوراكي ايران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۴/۱۷
 32. حسین آروئی , كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي , اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۶